02191007444
0

باتری های دو ولتی اسیدی چیست؟

باتری های دو ولتی اسیدی یا همان  باتری سربی اسیدی نوعی دیگری از باتری های  قابل شارژ هستند  که در سال ۱۸۵۹توسط فیزیکدان  فرانسوی، گاستون پلانته ساخته شد .

باتوجه به ذخیره انرژیپایین  نسبت به وزن و حجم آن ، به دلیل هزینه پایین و عرضه زیاد در سیتم های صنعتی و وسایل نقلیه موتوری مورد استفاده قرار گرفت.

ساختار این نوع باتری ترکیبی از مواد شیمیایی، صفحات الکتریکی(یا همان سربی) ، نگهدارنده‌ها و فرم‌دهنده‌    های مکانیکی که میتوان آنهرا مشاهده یا حتی مهندسی معکوس کرد چرا که هر لحظه تغییری نوین در این صنعت رخ میدهد.

به طورکلی  این نوع باتری های دو ولتی اسیدی تشکیل شده از 4 بخش اصلی  است که میتوان نگاهی سطحی به آن انداخت .

1.آند یا همان صفحات مثبتی که در زمان مصرف الکترون هارو نیز به خود جذب میکنن( بخش عمده ای   )pbo2تشکیل دهنده این صفحات مثبت اکسید سرب هستش (

2.کاتد یا همان صفحات منفی(آزاد کننده الکترون ها در زمان مصرف) برعکس صفحات مثبت کاتد ها از سرب خالص ساخته شده تا به راحتی نقش آزاد سازی الکترون را انجام دهد.

برای نگهداری مناسب این صفحات در کنار هم میتونیم از مواد شیمیایی آلیاژ های فعال استفاده کنیم چرا  که واکنشات شیمیایی داخل باتری توسط سرب و اکسید شدن آن  رخ میدهد بی آن که با چشم قابل دیدن باشد.

3.الکترولیت مایعی اسیدی که فضای خالی بین صفحات را به صورت مایع پر میکند تا جابجایی الکترون ها بین صفحات به را حتی انجام شود.

4.محلول های شیمیایی: اسید سولفوریک با غلظت 25تا 40 درصد و آب مقطر با غلظت 60 تا 75 درصد

5.فاصله دهنده صفحات سربی(ایزولاتور های الکترومکانیکی) که وظیفه این صفحات جدا کردن قطب هاست تا بتوانند به صورت ایزوله الکترو هارو به یک دیگر انتقال دهند

اجزای تشکیل دهنده باتری اسیدی

1.پوسته   2.درب پوش اصلی   3.درب خانه  های باتری   4.قطب مثبت و منفی  5. خانه باتری 6.صفحات مثبت و منفی   7.صفحات عایق یا همان  آلیاژ های فعال 8.الکترولیت 9.پایه اتصالات صفحات  10.پلاک باتری